HEERLIJK.nl

Privacy Statement

Wij hechten er waarden aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gebruikt en gedeeld worden.

In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op www.heerlijk.nl.


Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.


Over ons

Heerlijk Internet B.V. gevestigd aan de Berglustlaan 58 B (3054BJ) te Rotterdam is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van jou ontvangen.


Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. We ontvangen persoonsgegevens van u omdat u een of meerdere producten bij ons afneemt, of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet als klant kunnen helpen als we deze gegevens niet van u verwerken. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat wij marketingactiviteiten verrichten. In de wet wordt dit een verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen genoemd. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende doelen.

1. Om reserveringen te kunnen verwerken
Zodra je hebt gereserveerd verwerken we gegevens als: bij welk restaurant je gaat eten, het tijdstip, aantal personen, het reserveringsnummer en de soort aanbieding. De gegevens worden opgeslagen in jouw HEERLIJK-account (indien je een HEERLIJK-account aanmaakt). In jouw account bewaren we ook gegevens over eerdere reserveringen en/of annuleringen. Op deze manier kunnen we je sneller helpen. Zodra je een reservering maakt, wijzigt of annuleert ontvang je hier vanuit HEERLIJK.nl altijd een bevestiging van per e-mail. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG). 

2. Voor het aanmaken en onderhouden van het persoonlijke HEERLIJK-account
Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website heb je een account nodig. In je HEERLIJK-account staan jouw persoonlijke gegevens, waaronder voornamelijk geslacht, naam, achternaam, , adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Handig, want met een account hoef je deze niet elke keer opnieuw in te voeren om te kunnen reserveren. De persoonsgegevens die je verstrekt kun je uiteraard altijd aanpassen via jouw profiel. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG). 

3. Voor de klantenservice: afhandelen van vragen/opmerkingen/klachten
Je kunt met ons bellen, mailen, twitteren, facebooken en chatten. Om te zorgen dat we je meteen kunnen helpen gebruiken hierbij jouw gegevens, wel zo makkelijk! Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/of het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

4. Voor het uitvoeren van analyses en ontwikkeling van onze website, producten & diensten
We benaderen je voor een klantonderzoek om bijvoorbeeld je tevredenheid te meten. Jouw feedback en (online)klantgedrag is voor ons heel waardevol om onze diensten te kunnen . We geven je altijd de mogelijkheid om je af te melden voor dergelijke klantonderzoeken, door te mailen naar: info@heerlijk.nl. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons bij een efficiënte bedrijfsvoering (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.

Het gaat om de volgende gegevens: 

  • Locatiegegevens
  • IP-adres of app IDs
  • Internetbrowser en apparaattype
  • Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies. De juridische basis is toestemming, welke je geeft door akkoord te gaan met onze cookie voorwaarden in de cookiebanner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG).


5. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail
Je kunt je via onze site aanmelden voor de nieuwsbrief. Je ontvangt alleen marketingberichten van ons wanneer je ons daar toestemming voor hebt gegeven, daar om hebt gevraagd of je producten / diensten van ons hebt aangeschaft en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

Heb je nog geen HEERLIJK-account, dan ontvang je wekelijks onze landelijke aanbiedingen. Heb je wel een account, dan kunnen we je een persoonlijke nieuwsbrief sturen op basis van bijvoorbeeld je woonplaats.

Ontvang je liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven is zo gedaan: via de mail zelf door te klikken op ‘unsubscribe’ of door ons te mailen op info@heerlijk.nl met dit verzoek. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG).


6. Ter ondersteuning van onze marketingcommunicatie campagnes
dan helpen we je graag bij het vinden van heerlijke aanbiedingen, bijvoorbeeld per mail. Ook laten we ons aanbod graag terugkomen op Facebook. Ook adverteren we met behulp van Google Ads. Zo kunnen we je gegevens gebruiken om nuttige advertenties laten zien. Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je Social Media of andere websites en apps bezoekt, kunnen we je e-mailadres of ander identificerend gegeven zoals cookies matchen met Facebook of Google Ads.

Via Facebook Custom Audiences (of ‘aangepaste doelgroepen’) kunnen wij op Facebook advertenties richten op onze eigen klanten. in een bewerkte beveiligde vorm naar Facebook. Facebook maakt deze bewerking [de hashing] op haar servers ongedaan, en zoekt naar de bijbehorende Facebook-accountgegevens. Facebook kan de gevraagde advertentie op die manier tonen op jouw persoonlijke profiel. Voor deze verwerking hebben we een verwerkersovereenkomst met Facebook en Google gesloten.

Mocht je niet willen dat we nieuwe acties aan je tonen via Facebook of Google, dan is dat uiteraard geen probleem. Laat dat weten via : info@heerlijk.nl, dan zorgen we ervoor dat je niet langer advertenties van ons te zien krijgt op Social Media. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG) en toestemming, welke je geeft door akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden bij een reservering op de website en door akkoord te gaan met ons cookiebeleid (artikel 6 lid 1 sub a AVG).


Met wie delen wij jouw gegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we jouw gegevens aan externe partijen. Bijvoorbeeld de restaurants  of externe dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen.

Verwerkers die ons helpen met het verwerken van jouw persoonsgegevens mogen jouw gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die zij aan ons leveren. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid. wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

1. Met restaurants
Wij delen jouw reserveringsgegevens met het betreffende restaurant, waaronder voornamelijk naam, e-mailadres, telefoonnummer, het tijdstip, aantal personen, het reserveringsnummer en de soort aanbieding.

Jij bent na het maken van een reservering direct klant van het restaurant. Het restaurant draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe het restaurant met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met het restaurant contact opnemen.


2. Reviews delen wij met site-bezoekers van HEERLIJK.nl
Zodra je hebt gegeten via HEERLIJK.nl vragen we je om een review achter te laten op onze website. Hierbij deel je gegevens, waaronder voornamelijk: je nickname, rapportcijfers o.b.v. het eten, service, sfeer en gastvrijheid. Tot slot kun je de gegeven cijfers toelichten. Na plaatsing is de review openbaar. Je kan er dus voor kiezen om een nickname te gebruiken en niet je echte naam als je liever niet hebt dat jouw echte zichtbaar is.

3. Met dienstverlenende derden
HEERLIJK.nl kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor HEERLIJK.nl. Je moet hierbij denken aan de partij die onze website host, leveranciers die ons helpen met marketingactiviteiten (zoals bijvoorbeeld Facebook) en leveranciers die ons helpen bij het versturen van reserveringsbevestigingen.  

Derde partijen die voor HEERLIJK.nl optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met HEERLIJK.nl afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken conform de opdracht van de HEERLIJK.nl, de gegevens vertrouwelijk behandelen en goed beveiligen.


Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat moet voor onze boekhouding.

HEERLIJK.nl bewaart je gegevens in ieder geval zo lang je account actief blijft, tenzij je ons vraagt de gegevens of je account te verwijderen via info@heerlijk.nl of via 010-2110090. Je kunt jouw persoonsgegevens ook altijd bekijken en/of wijzigen in jouw eigen HEERLIJK-account.


Hoe we jouw gegevens beschermen

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Beveiliging

We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Geheimhouding

Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot jouw gegevens.

HEERLIJK.nl hanteert een hoog niveau van beveiliging van je gegevens. De gegevens zijn onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is alleen toegankelijk voor personen die daar uitdrukkelijk voor geautoriseerd zijn. Het gebouw waar de server zich bevindt is bovendien goed beveiligd.


Waar slaan we jouw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contacten die dit waarborgen te gebruiken.


Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);
  • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
  • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);
  • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);
  • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kun je contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen een maand op jouw verzoek.


Als we jouw toestemming nodig hebben

Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen door te mailen naar info@heerlijk.nl. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.


Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Contact

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement of gebruik willen maken van jouw rechten als betrokkenen, dan kan je contact opnemen met ons via info@heerlijk.nl of via 010-2110090.

Uiteten in 3 simpele stappen Restaurant zoeken


Zoeken Zoek jouw favoriete restaurant in de buurt

Reserveren Reserveer een tafel met jouw unieke club nummer

Geniet en bespaar Bon appétit! Je ontvangt per e-mail de bevestiging